مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAP

In-App Purchase

خرید درون برنامه ای ( بطور مثال خرید کردن یک آیتم داخل یک اپلیکیشن خاص )
IAP
ارسال نظر

ارسال نظر