مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TUI

Text-based user interface

واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط کاربر در سیستم عامل‌های رایانه گفته می‌شود که از متن، نمادها و رنگ‌های موجود در محیط‌هایی که حالت متنی موجود باشد مانند ترمینال رایانه، شبیه‌ساز ترمینال و کنسول سیستم برای ارائه یک واسط کاربر برای تعامل انسان و رایانه استفاده می‌کند. بعضی از برنامه‌های دارای این نوع واسط، و کتاب‌خانه‌های برنامه‌نویسی برای این نوع واسط از موشواره (ماوس) هم پشتیبانی می‌کنند.

دو ویرایش‌گر متن ایمکس و وی آی (vi) اولین نمونه‌ها از این نوع واسط هستند.
TUI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود