مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPU

Cardi Pulmonary Unit

بخش ریوی قلبی یا بخش درد قفسه سینه
CPU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود