مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCI

Peripheral Component Interconnect

گذرگاه در رایانه به مجوعه سیم‌هایی که قادرند داده‌ها و دستورات را با سرعت از میان واحد پردازشگر مرکزی، حافظه و دستگاههای جانبی رایانه شما حرکت کنند گفته می‌شود. پهنای گدرگاه به تعداد بیت داده‌ای که در یک واحد زمان می‌توانند عبور کنند (۸ و ۱۶ یا ۳۲ بیت داده) اشاره دارد.

PCI منطقه‌ای از یک کارت دسته بندی شده با دست جهت متصل ساختن دو یا چند سوراخ راهنما که در BUS قرار دارند (از نوک تا کف که عبارتند از: X۱۶ و X۱ X۱۶ X۴) را بیان نموده که این منطقه را با عنوان شکاف از این پس می‌شناسیم، و با یک شکاف ۳۲ بیتی PIC مقایسه می‌کند. در طراحی کامپیوتر، یک bus عبارتست از: یک سیستم فرعی که داده‌ها را بین عناصر درونی یک کامپیوتر انتقال می‌دهد. بر خلاف یک اتصال نقطه به نقطه، یک bus به طور منطقی می‌تواند چندین محیط را با یک مجموعه مشابه از سیستم‌ها متصل نماید. هر bus مجموعه اتصال دهنده‌های خود را به وسایل دو شاخه فیزیکی، کارتها یا کابل‌ها با همدیگر تعریف نماید. bus‌های کامپیوترهای اولیه در معنای تحت اللفظی bus‌های الکتریکی دو طرفه با اتصالهای مرکب بودند، اما امروزه این اصطلاح برای هر مجموعه منظم فیزیکی که نقشهای منطقی مشابهی را مانند یک bus الکتریکی دو جانبه انجام دهد، اطلاق می‌شود. bus‌های رایانه مدرن می‌تواند اتصالهای دو جانبه و اتصالهای با شماره سریال بیت را استفاده نموده، و می‌تواند در یک مکان شناسیچند انتهایی یا مکان شناسی با پردازنده مرکزی متصل شده و یا مانند جعبه USB بوسیله توپی‌های قفل شده اتصال پیداکند.
PCI
ارسال نظر

ارسال نظر