مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALU

Arithmetic Logic Unity

ALU علامت اختصاری کلمات Arithmetic Logic Unity بوده و آن قسمتی از واحد پردازنده مرکزی (CPU) می‌باشد که در آن عملیات ریاضی و منطقی انجام می‌گیرد.
ALU
ارسال نظر

ارسال نظر