مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACP

Associate Computer Professional

ACP به‌ معنای انجمن کامپیوتر کاران بوده و آن برنامه‌ای است که جهت همکاری و مساعدت دو گروه از مردم طراحی شده است که عبارتند از: دانشجویان و یا افرادی که به‌تازگی در رشته کامپیوتر از دانشکده‌های یک ، دو و یا چهار ساله فارغ‌التحصیل شده‌اند ، و مردمی که مدّت‌زمان کوتاهی است در رشته کامپیوتر فعالیت می‌کنند. برپایهٔ رهنمودهایی که در این رشته به‌دست آمده است ، ACP محدوده مشترک رقابت و اهمیت نسبی آنها را انتخاب می‌کند.
این برنامه برای اندازه‌گیری چنین دانش اساسی طراحی شده است. برنامه‌ای که میزان صلاحیت و برتری برنامه‌‌های کامپیوتری را مشخص می‌کند. برنامهٔ ACP توسط مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر یا Institute for Centification of Computer Professionals اداره می‌شوند.
ACP
ارسال نظر

نظرات کاربران

مهدی در 19 خرداد 1399 گفته:
acpکلمه بساز

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود