مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERP

Enterprise Resource Planning

سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP سعی در یکپارچه سازی تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان در یک سیستم واحد می‌کند. یک سیستم معمولی ERP از اجزای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری زیادی برای دست یافتن به یکپارچگی استفاده خواهد کرد. جز اصلی در بیشتر سیستم‌های ERP استفاده از یک پایگاه داده واحد برای ذخیره داده‌های ماژول‌های مختلف سیستم است. برنامه ریزی منابع سازمان توسط شرکتهای بزرگ مانند sap بر اساس بهترین عملکردها طراحی می شوند . تجربه‌های برتر در نرم‌افزار به کار گرفته شده با فروش نرم‌افزار در اختیار شرکتهای آن صنعت قرار می گیرد .
ERP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود