مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
KPI
مخفف عبارت KPI
Key Performance Indicators
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي...
HDI
مخفف عبارت HDI
High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
CASR
مخفف عبارت CASR
Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
DSR
مخفف عبارت DSR
Dynamic Source Routing
DSR یک نوع الگوریتم مسیریابی پویاست. در...
DSSS
مخفف عبارت DSSS
Direct Sequence Spread Spectrum
DSSS سيگنالهاي داده ديجيتال را به سه...
FHSS
مخفف عبارت FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...
LRFD
مخفف عبارت LRFD
Load and Resistance Factor Design
طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقاومت...
ASD
مخفف عبارت ASD
Allowable Stress Design
طراحی تنش مجاز (در ساخت و ساز ایالات...