مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TQ

Technical Query

سوال فنی، این اصطلاح در پروژه های عمرانی که تامین کننده خارجی دارند استفاده می شود
TQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود