مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OR

Operation Research

نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در مطع کارشناسی ارشد هست و به معنای تحقیق در عملیات شناخته می شود.
این رشته تحصیلی کاربردی ترین رشته از رشته های ریاضیات کاربردی است و تقریبا مسائل روزمره زندگی با آن به صورت ریاضی مدل میشوند و سپس با روشهای پیشنهادی حل میشوند.
مسائل ریاضی حمل و نقل ،کوله پشتی و یا مسئله معروف فروشنده دوره گرد از مسال نام آشنای این رشته هستند.
این رشته تحصیلی ارتباط تنگاتنگی با مهندسی صنایع دارد و اکثر کسانی که در درای رشته تحصیل کرده اند برای مقاطع بالاتر مهندسی صنایع را انتخاب میکنند.
این رشته هم اکنون تقریبا در تمام دانشگاه های ایران وجود دارد.
OR
ارسال نظر

ارسال نظر