مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PLC

Power Line Communication

‌ارتباطات خط نیرو به اختصار PLC، حمل کننده خطر نیرو، ارتباطات اصلی، ارتباط فاصله‌ای خط است.

ارتباطات خط نیرو می‌توانند برای نیروی زیر ساخت سیمی موجود برای حمل اطلاعات به خوبی استفاده شود. بیشترین تکنولوژی‌های PLC آنها را به یک شبکه سیمی مخصوص محدود می‌کند، اگرچه بعضی سیستم‌ها توانایی شبکه‌های سیمی چندین ظرفیته (هر دوی شبکه توزیع و قضیه سیم کشی) را دارند. هر تکنولوژی کاربردهایی دارند که می‌توانند در داخل صنعت بکار رود.
PLC
ارسال نظر

نظرات کاربران

mohsen در 27 مهر 1400 گفته:
plc: programable logic control

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود