مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DORIS

Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite

سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت رادیویی ماهواره‌ای که در حقیقت یک سیستم تصحیح مسیر مشابه سیستمهای ناوبری می‌باشد و متعلق به کشور فرانسه‌است.
DORIS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود