مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSC

Binary Symmetric Channel

کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال مخابراتی رایج است که در نظریه کدگذاری و نظریه اطلاعات استفاده می شود.در این حالت، فرستنده یک بیت (صفر یا یک ) را ارسال می کند و گیرنده یک بیت را دریافت می کند.این طور فرض می شود که بیت درست منتقل شده باشد مگر اینکه با یک احتمال کم بیت خراب شده باشد. این نوع کانال به دلیل سادگی در تحلیل، در نظریه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

کانال دودوئی به معنای این است که تنها یکی از دو نشانه(معمولا 0 و 1) را می تواند ارسال کند.انتقال ایده آل نمی باشد و می تواند با اشتباه توام باشد.این نوع کانال به این دلیل که از ساده ترین کانال های نویزی می باشد مورد توجه نظریه پردازان می باشد.توانایی ارسال در این نوع کانال قابلیت حل کانال های پیپیده تر را به ما خواهد داد.
BSC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود