مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MW

Modern Warfare

بخشی از سری Call Of Duty به نام Modern Warfare
MW
ارسال نظر

ارسال نظر