مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POV

Point Of View

نمای نقطه نظر (point of view) به نمایی گفته می‌شود که در آن دوربین بازنمایانگر چشم شخصیت در فیلم است. آنچه ما بر پرده مشاهده می‌کنیم در اصل چیزی است که بازیگر در صحنه می‌بیند. این تکنیک در سینما بسیار رواج دارد و در بسیاری از فیلم‌ها مشاهده می‌شود. یکی از اولین فیلم‌هایی که از نمای نقطه نظر استفاده کرد فیلم دکتر جکیل و آقای هاید ساخته روبن مامولیان بود. دو فیلم دیگر را نیز می‌توان نام برد که به دلیل استفاده فراوان از نمای نقطه نظر مشهورند. فیلم گذرگاه تاریک که یک فیلم نوآر کارگاهی با بازی هامفری بوگارت است و فیلم بانویی در دریاچه ساخته رابرت مونتگومری. مونتگومری این فیلم را یکسره با نماهای نقطه نظر ساخت.
POV
ارسال نظر

ارسال نظر