مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بازی‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در نام بازی‌ها و اصطلاحات رایج در بازی‌های آنلاین و آفلاین
LFM

مخفف عبارت LFM

Looking For Members
به دنبال بازیکن. دو یا چند نفر که قبلاً...