مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIC

مخفف عبارت NIC

National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در میان...
OPML

مخفف عبارت OPML

Outline Processor Markup Language
OPML یک فرمت XML است. مهم‌ترین استفاده...
AIA

مخفف عبارت AIA

American Institute of Architects
سازمانی صنفی که در سال ۱۸۵۷ تأسیس شد و...