مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OPML

Outline Processor Markup Language

OPML یک فرمت XML است. مهم‌ترین استفاده آن جابجایی لیست فیدهای وب میان جمع کننده‌های فید است.

از خصوصیات opml این است که یک طرح کلی به مانند سلسله مراتبی برای عناصر دلخواه تعریف می‌کند و این خصوصیت opml را برای لیست داده‌های زیادی مفید می‌سازد.
OPML
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود