مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAAF

Royal Australian Air Force

نیروی هوایی سلطنتی استرالیا (RAAF) نیروی هوایی استرالیاست که از لحاظ قدمت دومین نیروی هوایی جهان محسوب می‌شود. که در مارس ۱۹۲۱ مستقل شد.

این نیروهای هوایی در جنگ‌ها همچون دو جنگ جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ دوم خلیج فارس شرکت داشته است، شعار این نیرو جمله‌ای به زبان لاتین Per Ardua ad Astra و به معنی «نزاع در میان ستارگان» است.
RAAF
ارسال نظر

ارسال نظر