مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AIA

American Institute of Architects

سازمانی صنفی که در سال ۱۸۵۷ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن پی‌ریزی و ارتقای روحیهٔ حرفه‌ای‌گری و پاسخگویی در میان اعضاء و نشان دادن مزایای طراحی معماری بود.
AIA
ارسال نظر

ارسال نظر