مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QOD

every other day

یکروز در میان
QOD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود