مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PMP

Project Management Professional

متخصص مدیریت پروژه مخفف Project Management Professional یکی از گواهی‌نامه (اعتبارنامه)هایی است که موسسه مدیریت پروژه به افرادی که پیش‌نیازهای آن را داشته باشند و در آزمون مرتبط با آن نیز قبول شده باشند ارائه می‌کند.
PMP
ارسال نظر

ارسال نظر