مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IBI

مخفف عبارت IBI

Iran Banking Institute
موسسه عالی بانکداری ایران در سال ۱۳۴۲...
ICCP

مخفف عبارت ICCP

Institute for Certification of Computing Professionals
موسسه صدور گواهینامه متخصصین محاسبات...
IIT

مخفف عبارت IIT

Indian Institutes of Technology
مؤسسات فناوری هندوستان مشهور به...
ANSI

مخفف عبارت ANSI

American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موسسه...
ISIRI

مخفف عبارت ISIRI

Institute of Standards and Industrial Research of Iran
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در...
TOEFL

مخفف عبارت TOEFL

Test of English as a Foreign Language
تافل، نام آزمونی است که میزان توانایی...