مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAB

Interactive Advertising Bureau

موسسه آمریکایی دفتر آگهی‌های تعاملی (iAB) یکی از نهادهای مسئول در حوزه تبلیغات و آگهی است.
IAB
ارسال نظر

ارسال نظر