مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KIU

مخفف عبارت KIU

Kampala International University
دانشگاه بین‌المللی کیف (به اختصار KIU)...
IANA

مخفف عبارت IANA

Internet Assigned Numbers Authority
آیانا (IANA)، نهادی است که مسوولیت...
UIS

مخفف عبارت UIS

University of Illinois at Chicago
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو یا اختصارا...
HCL

مخفف عبارت HCL

Hennepin County Library
کتابخانه شهرستان هنپین (HCL) تاسیس ۱۸۸۵...
VHS

مخفف عبارت VHS

Viral Hemorrhagic Septicemia
بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های...
ICOT

مخفف عبارت ICOT

Institute For New Generation Computer Technology
موسسه تکنولوژی کامپیوتر نسل جدید. (این...