مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NCCS

مخفف عبارت NCCS

National Center for Computational Sciences
موسسه ملی علوم محاسباتی آمریکا مشهور به...
AAPT

مخفف عبارت AAPT

American Association of Physics Teachers
انجمن مدرسین فیزیک آمریکا تاسیس ۱۹۳۰...
ITSR

مخفف عبارت ITSR

Institute for Trade Studies and Research
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در...
IICHS

مخفف عبارت IICHS

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (IICHS)...
IDER

مخفف عبارت IDER

Institute for Development and Economic Research
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در سال...
IRIPP

مخفف عبارت IRIPP

Iranian Research Institute of Plant Protection
موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور...
IIES

مخفف عبارت IIES

Institute for International Energy Studies
موسسه مطالعات بين المللي انرژي (IIES)...
محک

مخفف عبارت محک

مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به...