مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NICHD

مخفف عبارت NICHD

National Institute of Child Health and Human Development
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
NIAID

مخفف عبارت NIAID

National Institute of Allergy and Infectious Diseases
موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار...
NCI

مخفف عبارت NCI

National Cancer Institute
موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا یکی...
NCRR

مخفف عبارت NCRR

National Center for Research Resources
مرکز ملی منابع پژوهشی ایالات متحده...
ACI

مخفف عبارت ACI

American Concrete Institute
موسسه بتن آمریکا که به اختصار اِی‌سی‌آی...
IONS

مخفف عبارت IONS

Institute of Noetic Sciences
مؤسسه علوم معرفت‌بخشانه نام یک موسسه...
NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...