مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNWTO

World Tourism Organization

سازمان جهانی گردشگری به اختصار (UNWTO) مستقر در شهر مادرید اسپانیا، یکی از نمایندگی‌های سازمان ملل است که در رابطه با امور جهان گردی تحقیق می‌کند و سالانه گزارشی نیز منتشر می‌کند.
UNWTO
ارسال نظر

ارسال نظر