مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCRV

General Catalogue of Stellar Radial Velocities

فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی ستاره‌ایفهرستی از سرعت‌های شعاعی ۱۵۱۰۷ ستاره است. این مجموعه توسط رالف ویلسون المر گردآوری و توسط موسسه کارنگی واشنگتن در سال ۱۹۵۳ منتشر شده است. بسیاری از اندازه گیری‌های سرعت در رصدخانه کوه ویلسون بدست آمد.
GCRV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود