مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AE

Acoustic Emission

آزمون انتشار امواج صوتی (AE) یکی از روش‌های آزمون‌های غیر مخرب است. وقتی که ماده‌ای جامد تحت تنش می‌باشد، عیوب موجود در آن باعث ایجاد امواج صوتی با فرکانس بالا می‌گردند. این امواج در ماده منتشر شده و می‌توان توسط حسگرهای خاصی آنها را دریافت کرد و با تجزیه و تحلیل این امواج می‌توان نوع عیب، مکان و شدت آن را تعیین نمود.
AE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود