مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سنجا

مخفف عبارت سنجا

سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان
"سنجا" مخفف عبارت فارسی "سهام شرکت گروه...
IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
ICO

مخفف عبارت ICO

Initial Coin Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که در...
HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...