مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...
ADX

مخفف عبارت ADX

Average Directional Movement Index
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX...
PIP

مخفف عبارت PIP

Price Interest Point
کلمه پیپ در فارکس، کوچک ترین واحد ارزش...