مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاروم
مخفف عبارت شاروم
شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا
مخفف عبارت شپنا
شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...
خگستر
مخفف عبارت خگستر
خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
نماد گروه خودرویی گسترش سرمایه‌گذاری...
فملی
مخفف عبارت فملی
فلزات ملی صنایع مس ایران
نماد گروه فلزات شرکت ملی صنایع‌ مس‌...
شستا
مخفف عبارت شستا
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)،...