مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NFT

مخفف عبارت NFT

Non-Fungible Token
رمز غیرقابل معاوضه (ان‌اف‌تی) نوع خاصی...
RS

مخفف عبارت RS

Revenue Sharing
RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...