مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

XLM
مخفف عبارت XLM
Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...
شاروم
مخفف عبارت شاروم
شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا
مخفف عبارت شپنا
شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...