مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
ICO

مخفف عبارت ICO

Initial Coin Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که در...
HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...
FOK

مخفف عبارت FOK

Fill Or Kill Order
سفارش خرید یا فروش که باید بلافاصله به...
EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...