مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...
CNPC

مخفف عبارت CNPC

China National Petroleum Corporation
شرکت ملی نفت چین، شرکت دولتی نفت و گاز...
CFD

مخفف عبارت CFD

Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی...
USPIS

مخفف عبارت USPIS

United States Postal Inspection Service
سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (USPIS)...