مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CDO

Chief Design Officer

مدیر ارشد طراحی (CDO) از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بشمار می‌آید که مسئولیت کلیه امور مربوط به تهیه مدارک فنی و همچنین ارائه گزارشات و اظهار نظرهای لازم به مدیرعامل را بر عهده دارد.
CDO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود