مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IMO

مخفف عبارت IMO

International Meteor Organization
سازمان بین‌المللی شهاب (IMO) سازمانی...
HM

مخفف عبارت HM

Hindustan Motors
هندوستان موتورز (HM) یک شرکت خودروسازی...
OMIM

مخفف عبارت OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...
EEE

مخفف عبارت EEE

Electronic Entertainment Expo
نمایشگاه رسانه و تجارت ای۳ (E3 Media...