مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAWF

Iran Association Wrestling Federation

فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران (IAWF) یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی در ایران است که امور مربوط به کشتی در ایران را اداره می‌کند.
IAWF
ارسال نظر

ارسال نظر