مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MFLOPS

مخفف عبارت MFLOPS

Million Floating Point Operation Per Second
علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عملیات...
HQL

مخفف عبارت HQL

Hibernate Query Language
هایبرنیت یک کتابخانه نگاشت شی-رابطه ای...
ETC

مخفف عبارت ETC

Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای است از...
IFAC

مخفف عبارت IFAC

International Federation Of Automatic Control
فدراسیون بین‌المللی کنترل خودکار. (یک...
ACL

مخفف عبارت ACL

Access Control List
فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط...
DOS

مخفف عبارت DOS

Disk Operating System
سیستم عاملی که در آن برنامه‌های سیستم...
ISI

مخفف عبارت ISI

Institute for Scientific Information
مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI در سال ۱۹۶۰...
PCP

مخفف عبارت PCP

Pre-Charged Pneumatic Airgun
نوعی تفنگ است که برای شلیک گلوله از...