مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VVB

Variable Valve Ballistic

VVB سوپاپ متغیر بالیستیک که در این سیستم از میل سوپاپ استفاده شده و برجستگی های بر روی آن به گونه ای است که در دورهای بسیار بالا عملکرد سوپاپ ها به صورت کاملا مستقل انجام می شود.
VVB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود