مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VVB

Variable Valve Ballistic

VVB سوپاپ متغیر بالیستیک که در این سیستم از میل سوپاپ استفاده شده و برجستگی های بر روی آن به گونه ای است که در دورهای بسیار بالا عملکرد سوپاپ ها به صورت کاملا مستقل انجام می شود.
VVB
ارسال نظر

ارسال نظر