مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VVT

Variable Valve Timing

سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز و بسته شدن سوپاپ‌ها در موتورهای درون‌سوز به صورت متغیر و متناسب با شرایط موتور است. سامانه زمانبندی متغیر فرایندی از تغییر زمان رفت و آمد سوپاپ‌ها و بیشتر برای بهتر شدن راندمان و کارایی، صرفه جویی در سوخت و خروج بهینه دود طراحی شده‌است. بیشتر این سامانه به همراه سامانه متغیر میزان باز شدن سوپاپ (طول یا اندازه‌ای که سوپاپ بیرون می‌آید) یا variable Valve Lift مخفف VVL به کار گرفته می‌شود. روش‌های بسیاری وجود دارد برای دستیابی به عملکرد این سامانه‌ها از جمله دستگاه‌های مکانیکی، تا الکترو-هیدرولیکها و سامانه‌های بدون میل سوپاپ. همچنین گفته می‌شود مقررات سخت گیرانه‌ای از سوی انجمن مهندسین مکانیک منتشر شده تا سازندگان خودروها و وسایل نقلیه موتوری ملزم به استفاده از این سامانه باشند.
VVT
ارسال نظر

ارسال نظر