مخفف کلمه PEAS


( Performance, Environment, Actuators, Sensors ) برای طراحی یک عامل در علم رباتیک ، اولین قدم در نظر گرفتن 4 عامل مهم Performance ، Environment ، Actuators و Sensors می باشد. که به طور خلاصه به PEAS معروف است.
PEAS

بازگشت به صفحه قبل