مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PFL

Pre Fader Listening

این مخفف در میکسرهای صوتی کاربرد دارد که وقتی PFL را روشن می کنم در قسمت مانیتورینگ میکسر صدای که قبل از اینکه وارد فیدر شود را می شنویم.
PFL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود