مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

محب

مخفف عبارت محب

موسسه حمايت از بيماران
موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه...
PSDS

مخفف عبارت PSDS

Predicted Satellite Data Service
ماهواره پیش‌بینی سرویس‌ داده ای...
NA

مخفف عبارت NA

Natural Approach
رويكرد طبيعي در آموزش زبان . يكي از متد...