مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OHS

Obesity Hypoventilation Syndrome

سندرم هایپوونتیلاسیون ناشی از چاقی
OHS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود