مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NODET

National Organization for Development of Exceptional Talents

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
NODET
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود