مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPR

Director of Public Relation

مدیر روابط عمومی در شرکت
DPR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود