مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IBS

مخفف عبارت IBS

Irritable Bowel Syndrome
سندرم روده تحریک‌پذیر یا آی‌بی‌اِس...
PKD

مخفف عبارت PKD

Polycystic Kidney Disease
بیماری کلیه پلی کیستیک و چند کیست کلیوی...
OCD

مخفف عبارت OCD

Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک اختلال...
URTI

مخفف عبارت URTI

Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
NYHA

مخفف عبارت NYHA

New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملکردی...
AIS

مخفف عبارت AIS

Androgen insensitivity syndrome
یک بیماری که در نتیجه ناتوانی ناقص یا...