مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
PD

مخفف عبارت PD

Parkinsons Disease
بیماری پارکینسون یا PD، برای اولین بار...
H1N1

مخفف عبارت H1N1

Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...