مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IM

International marketing

بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرآیندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد.
IM
ارسال نظر

ارسال نظر