مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سیاح

سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان

از خرداد ۱۳۹۹ افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
سیاح
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود