مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTGS

Real Time Gross Settlement

سامانه تسویه ناخالص آنی با نام اختصاری ساتنا، بستری امن و مطمئن می‌باشد که از یک سو، تسویه آنی و به موقع پرداخت‌ها و انتقال وجوه بین بانک‌ها و مؤسسات مالی را تسهیل می‌نماید و از سوی دیگر، با حذف ریسک‌های تسویه، سیستمی و اعتباری روش‌های سنتی، و کمک مؤثر به اجرایی‌شدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ج.ا.ا.، کارآمدی بازارهای پولی را ارتقاء می‌دهد. مشتریان گرامی می‌توانند به منظور انتقال وجه از حساب خود در بانک سپه به حساب دیگر در سایر بانک‌‌ها از سامانه ساتنا به عنوان جایگزینی برای صدور چک بین‌بانکی استفاده نمایند.
RTGS
ارسال نظر

ارسال نظر