مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TC

Take Care

عبارت TC معمولا در گفتگوهای اینترنتی کاربرد دارد. بیشتر هنگام خداحافظی استفاده می‌شود.
به معانی مواظب باش (باشید) ، دقت کن (کنید) ، مراقب باش هست.
TC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود